نور الجنان
36 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت همکاری در تولید
زبان : عربی